Våbenopbevaring

Våben

Når det gælder våben er kravene ufravigeligeAlle våben skal opbevares i godkendt våbenskab i mindst standard EN-1143-1 Grade N/0 eller Skafor Blå.

Så her er spørgsmålet blot hvor stort dit skab skal være og om du vil sikre i højeste standard, dvs. EN-1143 – Grade 1. Alle våbenskabe er enten Grade N eller Grade 1. Prisforskellen på et Grad 0 og et Grad 1 skab er ofte under 10% ved samme våbenkapacitet, så vi anbefaler altid et Grad 1 skab.

Har du 10 eller flere særligt farlige våben eller 25 våben totalt skal du bruge et skab i EN-1143-1 Grad 1 eller SKAFOR Rød. Glæder for alle våben efter 1870. Også dem på samlertilladelse. Reglen gælder for alle i en husstand, dvs. alle husstandens våben tælles med.

Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.