Standarder

 

Standarder

Standarder og ikke-godkendte våbenskabe

Uanset hvilket skab man vælger skab man være opmærksom på klassificeringen. Et skab kan godt være solidt og virke sikkert, men uden klassificering er der normalt ingen forsikringsdækning, hvis skaden opstår. Kontakt derfor altid forsikringsselskabet og aftal med det, hvilket sikringsniveau der er relevant for dig/jer. Få det gerne på skrift!

Våben med glaslåger er typisk godkendt i prEN14450 fx. METALK. Disse skabe er ikke godkendt til våbenopbevaring i Danmark. Det samme gælder alle Remington våbenskabe, med mindre de er lavet af Hartmann Tresore i Tyskland.

I de seneste år har EU forsøgt at få gennemført ens standarder for tyveri og brandsikring, og det ser nu ud til at lykkes med standarderne EN-1143-1 og EN-1047-1. Nederst en bemærkning til standarden prEN14450 og de gamle tyske standarder A og B. Men først lidt om de gamle danske standarder.

SKAFOR Blå og Rød

Danmark har i mange år brugt vores klassificering som i de to højeste kategorier hedder Blå og Rød, hvor Rød er højest. Klassificeringen forgik ved at en fabrikant/importør sendte to skabe til Teknologisk Institut, hvor to personer sammen med en forsikringssagkynding forsøgte at “skrælle” skabet efter nogle nøje fastlagte retningslinier – “Standardtyvmetoden”. Hvis skabene bestod testen fik fabrikanten lov til i 5 år at sælge skabet som “SKAFOR” godkendt. Derefter skulle skabet godkendes igen, eller hvis der blev foretaget ændringer i skabet. Det er et par år siden at de sidste skabe blev testet efter SKAFOR Blå og når de nuværende certifikater udløber skal importøren/fabrikanten godkendes efter EN-1143-1 standarden.

Tyverisikring efter EN-1143-1

EN-1143-1 standarden er EU nye standard for sikring af skabe imod indbrud. Standarden er opdelt i 11 klasser kaldet “Grad” Jo større tal jo højere sikring. I praksis redegøres her kun for de tre første klasser, da de resterende kun er relevante for banker og virksomheder med værdier i millionklassen.

EN-1143-1 Grad 0

(Nogle steder benævnt N) Standardskabet der er godt sikret imod tyveri. Ligestilles i Danmark med SKAFOR Blå. Minimumskrav for et skab der skal indeholde våben.

EN-1143-1 Grad 1

Det udvidede standard skab som har en udvidet sikring imod tyveri. Lovkrav hvis man har 25 eller flere våben eller 10 særligt farlige våben. (Gælder også våben på samlertilladelse dvs fra før 1870)  Ligestilles i Danmark med SKAFOR Rød.Standarden vi anbefaler, hvis skabet skal indeholde letomsættelige værdier som mindre beløb i kontanter, bærbare computere etc.

EN-1143-1 Grad 2

Her har skabet en avanceret beskyttelse imod brandredskaber (skærebrændere) samt almindeligt elværkstøj som vinkelslibere etc. Anbefales hvis skabet skal indeholde større mængder kontanter etc. I de øvrige klasser stiger sikkerheden og her testes skabene for eksplotionssikkerhed (sprængstof), termiske brandstave etc. Her kan selv Olsenbanden ikke følge med, og det er kun relevant for banker, juvelere etc.

Klassificering efter EN-1143-1

Det er ikke nemt at blive klassificeret efter EN-1143-1 og samtidig meget dyrt. Derfor koster et skab efter EN-1143-1 normalt dobbelt så meget (og mere) som et skab efter Skafor Blå. Fabrikanten skal fremvise et kvalitetssikringsprogram (også fra underleverandørerne) og dokumentere at stål etc. lever op til visse kvalitetskrav. Samtidig skal skabet løbende testes og fabrikanten bliver udsat for uanmeldte kontrolbesøg af en uafhængig kontrolinstans. Samtidig skal skabene nummereres og der skal føre log over hvem der har lavet skabet, kontrolleret det etc. En svær og omstændig proces. Til gengæld er standarden af skabene meget høj.

På billedet ses en typisk etiket som skal sidde i skabet: 1 viser standarden som skabet er godkendt efter 2 viser fabrikantens ID-nummer 3 viser i hvilken sikringsgrad skabet opfylder. (Fra 0, I, II III IV, VI etc) Derefter skabets serienummer, vægt og fremstillingsår. ECB-S er betegnelse for det fælleseuropæiske sikringsråd.

Brandsikring efter EN-1047

Som med EN-1143 stiller EN-1047 nogle meget specifikke krav til fabrikanten af skabe der skal sikre indholdet imod brand.

EN-1047 S60P

Hvis indholdet i skabet er papir (dokumenter etc) beskytter skabet indholdet i op til 60 minutter, dvs. temperaturen i skabet vil ikke overstige 150 grader. Det betyder, at væsker, visse plastikker etc. ikke vil overlever. Ikke egnet til datamedier! I Danmark er det meget sjældent at en brand ikke er slukket indenfor 60 minutter, så normalt er S60P den brandsikringsstandard vi anbefaler, med mindre skabet skal stå i et område med meget brandbare stoffer, fx. en lagerbygning.

EN-1047 S120P

Her kan skabet beskytte indholdet i op til 120 minutter. Standarden anbefales til skabe der står i rum med meget brandbare stoffer.

EN-1047 S60D

Her garanteres en beskyttelse for datamedier i op til 60 minutter, dvs. at temperaturen i skabet ikke når op over 50 grader. Denne standard anbefaler vi til opbevaring af databackup, frimærkesamlinger og lignende der er meget følsomme overfor varme. Skabe skal indeholde nedenstående mærkat. NB! Et skab kan godt være godkendt efter EN-1047 uden at være tyverigodkendt efter EN-1143-1. Se efter begge mærker!

prEN14450

prEn14450 (Kategoriseret som S1 og S2) er en sikringsstandard der bruges til at klassificere skabe der står i overovervågede rum, dvs. hvor en evt. tyv ikke har mulighed for i ro og frem at bryde ind. Fx. i en reception, et kontor, en butik etc. Bliver meget brugt til dokumentskabe, dvs. skabe der indeholder ting, der ikke er letomsættelige for tyve, men som er værdifulde for virksomheden. Det er fx. personaleoplysninger på papir, gamle regnskaber etc.

Mange skabe efter denne standard er meget solide, men oftest er er sparet på fx. låsen som er “almindelig” og ikke dirkfri etc. Forsikringsdækningen varierer efter selskab.

Våben med glaslåger er typisk godkendt i prEN14450 fx. METALK. Disse skabe er ikke godkendt til våbenopbevaring i Danmark. Det samme gælder alle Remington våbenskabe, med mindre de er lavet af Hartmann Tresore GmbH i Tyskland.

Gamle tyske standarder – Klasse A og B

De gamle tyske standarder ligner til forveksling de danske standarder Blå og Rød. Testmetoderne var de samme og de bygges stadigvæk i Tyskland. Meget solide skabe, men ikke godkendt i Danmark til våbenopbevaring. Politiet har dog mulighed for på individuel basis at godkende et skab til våbenopbevaring. Kontakt dit forsikringsselskab for oplysninger om dækning vdr. værdier. Bliver meget brugt til dokumentskabe, dvs. skabe der indeholder ting, der ikke er letomsættelige for tyve, men som er værdifulde for virksomheden. Det er fx. personaleoplysninger på papir, gamle regnskaber, værktøj etc. Låsene lever normalt op til en høj standard.

Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.