Information

Når du skal finde skabet der passer til dig, så er der en række faktorer du skal tage med i betragtning. Først og fremmest:

  • Er der lovgivningskrav til opbevaringen?
  • Er der forsikringskrav til opbevaringen?
  • Kan jeg tåle at miste mine sager i en brand?
  • Hvor stor er risikoen for indbrud?
  • Er der plads til skabet?
  • Vil mit pladsbehov stige - dvs får jeg flere værdier?

Sikring af værdier:

Lovgivningen stiller ikke store krav til sikringen af ens værdier. Det er en sag mellem dig og dit forsikringsselskab. Kontakt dit forsikringsselskab og dem til at specificere deres krav til dig på skrift. Husk over tid får de fleste større værdier end de planlægger med, og hvis værdien overstiger den aftale man har med sit forsikringsselskabet vil forsikringsselskabet i tilfældet af tyveri, hærværk, brand måske ikke betale den fulde erstatning. Anskaf derfor altid et skab der er et nummer større og en sikringsklasse bedre end det der er behovet i dag. Se også (Kopier og indsæt i browseren):

http://www.forsikringogpension.dk/virksomheder/fpsikring/tyveri/Documents/SIK_fane_70.pdf

http://www.stopindbrud.dk/hus/tyverisikring-af-hus/Sider/sikringsskabe.aspx

http://www.forsikringogpension.dk/virksomheder/fpsikring/tyveri/Documents/SIK%20fane%2080.pdf

Sikring imod brand

Værdifulde ting kan normalt erstattes uden de store problemer. Noget helt andet er dokumenter og andet brandbart. Vi anbefaler derfor altid, at man tænker sikring imod brand med, når man køber et sikringsskab. En computer er nem at erstatte, men hvis hele debitorbogholderiet er forsvundet i branden sammen med patenterne, er det en helt anden sag. Det vil koste mange penge, ikke kun i tid men også i tabt omsætning, udviklingsomkostner m.v. Og med mindre man har tegnet en driftstabsforsikring, er der kun et sted at sende regningen – til dig selv.

Våben

Når det gælder våben er kravene ufravigelige. Alle våben skal opbevares i godkendt våbenskab i mindst standard EN-1143-1 Grade N eller Skafor Blå. Så her er spørgsmålet blot hvor stort dit skab skal være og om du vil sikre i højeste standard, dvs. EN-1143 – Grade 1. Alle våbenskabe er enten Grade N eller Grade 1. Prisforskellen på et Grad 0 og et Grad 1 skab er ofte under 10% ved samme våbenkapacitet, så vi anbefaler altid et Grad 1 skab. Har du 10 eller flere særligt farlige våben eller 25 våben totalt skal du bruge et skab i EN-1143-1 Grad 1 eller SKAFOR Rød. Glæder for alle våben efter 1870. Også dem på samlertilladelse. Reglen gælder for alle i en husstand, dvs. alle husstandens våben tælles med.

Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.